Privacy

 

Met deze website verzamel ik geen persoonlijke data van bezoekers.

 

Berichten op deze site kunnen wel ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Foto's van de personen op deze website zijn geplaats met in achtname van het bepaalde in de Auteurswet en de AVG. Personen die herkenbaar op de foto staan kunnen echter altijd via een mail aan 62Pictures verzoeken hun foto te laten verwijderen van deze portfolio website. Een dergelijk verzoek zal altijd worden gehonoreerd.

 

Van klanten worden uitsluitend persoonsgegevens bewaard die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en het voldoen aan de wettelijke eisen van een administratie. Deze persoonsgegvens worden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen, nimmer gedeeld met derden.